قاعده اتلاف
52 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله مسائل مربوط به قاعده اتلاف با توجه به ادله ای که مستقیم یا غیر مستقیم بازگشت به نبی مکرم اسلام (ص) می کند، بررسی شده است.