پایندی مالک به قرارداد مدیر
54 بازدید
محل نشر: فصلنامه گفتمان حقوقی ش 13- 14
نقش: نویسنده
سال نشر: 87
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
متن مقاله در رابطه با قراردادهایی است که مدیر مال غیر طبق ماده 306 قانون مدنی منعقد می کند. این مقاله از پایان نامه ارشد اینجانب استخراج شده و در مجله فصلنامه دانشجویی دانشگاه علوم اسلامی رضوی(مجله: گفتمان حقوقی) به چاپ رسیده است.