لزوم تفسیر تبعی قانون در حقوق ایران
36 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برخلاف نظر دکتر کاتوزیان که به قانون نگاه استقلالی دارد و هر جا هم که از فقه استشهاد می کند در راستای حفظ استقلال قانون است و به این مبنای خود بارها تأکید کرده است، در این مقاله اثبات شده است نمی توان در حقوق ایران به قانون نگاه استقلالی داشت بلکه باید آن را به شیوه منضبط اجتهادی در پرتو فقه و ادله معتبر شرعی تفسیر کرد........تفصیل مطلب را در کتاب بررسی فقهی - حقوقی اداره مال غیر بیان کرده ام.