حکم عدم حفظ جان دیگری از نگاه فقه و حقوق
41 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله -برخلاف نظر دکتر کاتوزیان و برخی از نویسندگان که بر این باورند که صرف ترک حفظ جان دیگری می تواند موجب مسئولیت مدنی قهری تارک باشد،- اثبات شده است که صرف ترک حفظ جان غیر مسئولیت مدنی ندارد، هر چند ممکن است مسئولیت کیفری و حرمت شرعی داشته باشد. تفصیل مطلب را نیز در کتاب بررسی فقهی- حقوقی مال غیر آورده ام. علاقمندان مراجعه فرمایند.