بررسی فقهی-حقوقی اداره مال غیر (ماده 306 قانون مدنی)
81 بازدید
ناشر: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
کتاب مذکور در 544 صفحه به بررسی ماده 306 به طور تفصیلی و با طرح کاملاً نو می پردازد. در این کتاب به نقد و بررسی اندیشه برخی از حقوقدانان که ماده مذکور را به شیوه حقوق فرانسه تفسیر کرده اند به طور تحلیلی پرداخته شده است.