حقوق مدنی 8
49 بازدید
محل ارائه: دانشگاه
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
متن جزوه در رابطه با وصیت و ارث است که توسط یکی از شاگردان تقریر شده است.